เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ หากยังคงดำเนินการท่องเว็บไซต์นี้ต่อไป เราถือว่าว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา
12

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้บังคับใช้กับ Airydress ("เว็บไซต์") โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ("คุณ" หรือ "ผู้ใช้งาน") และ ZC Holding (HK) Limited (ต่อไปนี้เรียกว่า ZC) และ/หรือหน่วยงานในสังกัด (รวมเรียกว่า "ZC" "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา") ("airydress", "เว็บไซต์") เมื่อใช้เว็บไซต์นี้คุณยอมรับตลอดเวลาในระหว่างการใช้งานเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงการเพิ่มเติมหรือการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นเราขอให้คุณโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเพลิดเพลินไปกับเว็บไซต์ โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับระหว่างคุณและเรา

 

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างของเรา ดังนั้นโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติในข้อตกลงและเงื่อนไขและข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลบังคับใช้งาน

 

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ZC ภายใต้ข้อตกลงนี้สินค้าและ/หรือบริการจะได้รับการจัดส่งผ่าน ZC ขึ้นอยู่กับประเภทของวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ZC และสินค้าและ/หรือบริการจะถูกจัดส่งโดย ZC โดยตรง

1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและการแก้ไขเพิ่มเติม

ทุกครั้งที่คุณใช้หรือทำให้เกิดการเข้าถึง Airydress คุณตกลงที่จะมีพันธะตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้หากคุณกำลังใช้บริการพิเศษหรือเข้าถึงโดย Airydress คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านั้นและพวกมันจะรวมอยู่ในเอกสารอ้างอิงภายในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ซึ่งรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2. บริการของ Airydress

Airydress และบริการที่ให้กับคุณบนและผ่านทาง Airydress จะได้รับการจัดเตรียม "ตามสภาพ" คุณยอมรับว่า Airydress สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการของ Airydress และบริการของบริษัท และนำข้อมูลที่คุณระบุออกไปชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องมีความรับผิดใด ๆ ต่อคุณ Airydress จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องทันเวลา การนำข้อมูลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ความไม่ถูกต้องข้อมูล หรือการจัดส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

3. ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการลงทะเบียนของคุณ

ในการใช้ Airydress หรือบางส่วนของเนื้อหา คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานใน Airydress ในกรณีนี้คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเมื่อได้รับการร้องขอและ – หากอายุขั้นต่ำนั้นจำเป็นสำหรับการมีสิทธิ์ในบัญชีผู้ใช้งาน - คุณยอมรับว่าคุณถึงอายุขั้นต่ำที่กำหนด การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้อย่างชัดเจน รวมถึงการแก้ไขใด ๆ ที่ทำขึ้นโดย Airydress ที่เผยแพร่ที่นี้

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลประจำตัวบุคคลซึ่งเว็บไซต์อาจรวบรวมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Airydress

5. การลงทะเบียนและรหัสผ่าน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานและ/หรือชื่อผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Airydress ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. นโยบายการคืนเงิน

หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่พึงพอใจกับการซื้อโปรดติดต่อเราที่ service@airydress.com ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับเพื่อจัดเตรียมการเปลี่ยนหรือคืนเงิน รายการต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าจะเป็น,ไม่เคยสวมใส่, ไม่เคยซัก, ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่เสียหายโดยติดป้ายเดิม

7. พฤติกรรมของคุณ

คุณยอมรับว่าข้อมูลหรือข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ซอฟแวร์ รหัส เพลงหรือเสียง ภาพหรือกราฟิก วิดีโอหรือสื่ออื่น ๆ ("เนื้อหา") ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือส่วนตัว จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบุคคลที่ให้เนื้อหาดังกล่าวหรือของบุคคลที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้งาน คุณยอมรับว่า Airydress อาจเปิดเผยเนื้อหาที่อาจไม่น่าพอใจหรือไม่เหมาะสม Airydress เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับเนื้อหาที่แสดงใน Airydress รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ

 

เมื่อใช้ Airydress หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ คุณเห็นด้วยอย่างชัดเจนว่า:

 

(ก) คุณจะไม่ให้เนื้อหาใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ผิดกฎ ข่มขู่ เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม รบกวน จู่โจม ละเมิด หมิ่นประมาท กล่าวหา หยาบคาย ลามก น่ารังเกียจ น่าเกลียดชัง อนาจาร ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงหรือขัดขวางการดำเนินงานของ Airydress หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้ ติดเชื้อไวรัสหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นภัย ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา หรือการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ของประเทศ หรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้;

 

(ข) คุณจะไม่แอบอ้างหรือบิดเบือนความจริงในความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ คุณจะไม่ปลอมแปลงหรือพยายามปกปิดหรือบิดเบือนความจริงในเรื่องที่มาของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้;

 

(ค) คุณจะไม่รวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลของผู้ใช้คนอื่น ๆ

 

(ง) คุณจะไม่ให้บริการและคุณจะไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการ Airydress ในเชิงพาณิชย์หรือในรูปแบบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการปิรามิด หรือการโฆษณาหรือการพาณิชย์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะไม่ใช้ Airydress เพื่อโปรโมตหรือดำเนินการบริการหรือเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Airydress;

 

(จ) คุณจะไม่ให้เนื้อหาใด ๆ ที่อาจทำให้ Airydress ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาหรืออาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายท้องถิ่นระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ รวมถึง - แต่ไม่จำกัด เฉพาะ – กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความลับทางการค้า

8. การส่งเนื้อหาใน Airydress

การจัดเตรียมเนื้อหาใด ๆ ให้กับ Airydress:

 

(ก) คุณยินยอมให้ Airydress ได้รับสิทธิ์และใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดกาลและไม่ผูกขาด รวมถึงสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อใช้ แสดง ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย ดำเนินการโปรโมต เก็บรวบรวม แปลและสร้างผลงานอนุพันธ์และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ใบอนุญาตดังกล่าวจะใช้กับทุกรูปแบบ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทราบอยู่แล้วในขณะที่มีการจัดหาหรือในการพัฒนาต่อไป

 

(ข) คุณรับรองและแสดงว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมาย จริยธรรม และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่จำเป็นในการให้สิทธิ Airydress ในส่วนที่ 7 นี้;

 

(ค) คุณรับทราบและยอมรับว่า Airydress จะมีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ) ภายใต้ดุลพินิจของ Airydress เพื่อปฏิเสธที่จะเผยแพร่ หรือนำออก หรือเพื่อบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ไว้ ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

9. ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์

AIRYDRESS พยายามให้ข้อมูลสินค้าและราคาที่ถูกต้อง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ได้ Airydress ไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าคุณจะสั่งซื้อ ในกรณีที่มีการระบุสินค้าในราคาที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ Airydress จะมีสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่วางไว้จากดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่สินค้ามีราคาผิดพลาด ด้วยดุลยพินิจของเรา Airydress อาจจะติดต่อคุณเพื่อให้คำแนะนำ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว

10. การกำหนดราคาในสกุลเงินต่างประเทศ

การกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ที่ขายโดย Airydress มาจากการคำนวณจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่น ๆ จะถูกแปลงจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯตามอัตราการแปลงค่าเงินที่เป็นปัจจุบันที่สุด เนื่องจากค่าสกุลเงินมีความผันผวน ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาในเว็บไซต์ นอกเหนือจากในหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละหน้าอาจไม่เป็นปัจจุบันที่สุด พื้นที่ของเว็บไซต์ที่สกุลเงินไม่ใช่สกุลเงินของสหรัฐฯอาจไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ป้ายโฆษณาส่งเสริมการขาย หน้าส่งเสริมการขาย และข้อมูลในหน้าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ราคาที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินคือราคาปัจจุบันที่คุณต้องจ่ายให้กับ Airydress โดยไม่รวมค่าจัดส่ง

11. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำความเสียหายต่อ Airydress และผู้แทน บริษัทในเครือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ลงโฆษณา คู่ค้า และผู้ร่วมสร้างแบรนด์ของ Airydress จากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามอันเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการเชื่อมต่อกับ Airydress หรือบริการ การให้เนื้อหาเนื้อหา การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือการละเมิดใด ๆ จากคุณในสิทธิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น

12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

คุณเข้าใจและตกลงว่าการที่คุณใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ของ AIRYDRESS และ ZC HOLDING (HK) LIMITED ที่จัดเตรียมไว้ ("บริการ") เป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการและเนื้อหาถูกจัดให้แก่คุณ "ตามสภาพ" และ AIRYDRESS ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิด

 

AIRYDRESS ไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งว่าส่วนใดส่วนหนึ่งและของบริการจะไม่ถูกระงับ ปราศจากข้อผิดพลาด ปราศจากไวรัส ตรงเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือมีคุณภาพ ไม่ได้รับการรับประกันโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งว่าเนื้อหาใด ๆ มีความปลอดภัยในทุกรูปแบบสำหรับการดาวน์โหลด คุณเข้าใจและตกลงว่า AIRYDRESS และผู้มีส่วนร่วมในการให้บริการไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพในเรื่องใด ๆ และคำแนะนำใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับผ่านทาง AIRYDRESS จะถูกใช้งานบนความเสี่ยงของคุณเองและ AIRYDRESS จะไม่รับผิดชอบในทางใด ๆ

 

เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการสละสิทธิในการรับประกันโดยนัยและคำแถลงบางประการในข้อจำกัดความรับผิดชอบข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณได้ในแง่ของการรับประกันโดยนัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้

13. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและยอมรับว่าบรรณาธิการเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความความสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ ต่อเนื่อง พิเศษ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายที่อาจทำให้สูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ ได้ (แม้ว่า AIRYDRESS ได้รับทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจาก (I) การใช้บริการ หรือการไม่สามารถใช้บริการได้ (II) ค่าใช้จ่ายในการได้รับสินค้าทดแทนและ/หรือบริการที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบริการ (III) การเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการโอนข้อมูลของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาต (IV) การแจ้งเตือนบุคคลที่สามใด ๆ หรือการดำเนินการบุคคลที่สามใด ๆ ที่ใช้บริการหรือ (V) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

 

ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดความรับผิด และดังนั้นข้อจำกัดดังกล่าวอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ

14. การสงวนสิทธิ

Airydress สงวนสิทธิทั้งหมดของ Airydress ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินอื่นใดที่ Airydress อาจมีต่อ Airydress เนื้อหาของ Airydress และสินค้าและบริการที่อาจมีให้ การใช้งานสิทธิ และทรัพย์สินของ Airydress ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Airydress ก่อน ในการให้บริการกับคุณ ที่ Airydress ไม่ได้มอบใบอนุญาตหรือสิทธิโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งใด ๆ และคุณจะไม่มีสิทธิในการใช้ Airydress ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Airydress

15. การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าสินทรัพย์ของคุณถูกใช้งานในรูปแบบใด ๆ ที่อาจถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณอาจติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Airydress ผ่านทางอีเมลที่ service@airydress.com service@airydress.com

16. อนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่คู่พิพาทไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ภายใน 30 วันหลังจากเกิดข้อพิพาทดังกล่าว พวกเขาตกลงที่จะยื่นข้อพิพาทดังกล่าวต่อศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของฮ่องกง ("HKIAC") เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งจะต้องเป็นไปตามเวลาในการยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

17. ข้อมูลเบ็ดเตล็ด

(i) ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถือว่าขัดต่อกฎหมายโดยการบัญญัติกฎหมายที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคู่สัญญา ข้อกำหนดดังกล่าวจะได้รับการตีความเพื่อสะท้อนความตั้งใจเดิมของคู่สัญญาตามกฎหมายที่บังคับใช้และส่วนที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ (ii) การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยืนยันสิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบุคคลนั้นและสิทธิดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ (iii) คุณยอมรับว่าการเรียกร้องหรือกรณีใด ๆ เกี่ยวกับ Airydress หรือบริการของบริษัทจะต้องถูกยื่นเรื่องภายในหนึ่งปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุดังกล่าว หรือการเรียกร้องหรือสาเหตุดังกล่าวจะถูกยกเลิกตลอดไปโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งกฎหมายใด ๆ (iv) Airydress อาจกำหนดสิทธิและข้อผูกพันของ Airydress ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีนี้ Airydress จะได้รับการปลดปล่อยจากข้อผูกพันเพิ่มเติมใด ๆ.สำหรับการทำธุรกรรมในสหภาพยุโรปข้อพิพาทจะใช้กับกฎหมายฝรั่งเศส

18.ข้อมูลบริษัท

ZC (FR) Limited เป็นหน่วยประมวลผลสำหรับการทำธุรกรรมจาก EU และ ZC Holding (HK) Limited สำหรับส่วนที่เหลือ
 
ZC Holding (HK) Limited:  2 / F, DAH SING ชีวิต BLDG, 99-105 DES Voeux ROAD C, CENTRAL, ฮ่องกง (โปรดทราบว่าไม่ได้เป็นที่อยู่ส่งกลับ.)
 
ZC (FR) Limited: 66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS (โปรดทราบว่าไม่ใช่ที่อยู่ผู้ส่งคืน)
0

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook

คุณลงชื่อเข้าใช้ Facebook และคุณมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Airydress

กำลังเข้าสู่ระบบ Airydress โปรดรอ...

การผูกกล่องจดหมาย

บัญชีของคุณต้องการการผูกอีเมล

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

คุณลงชื่อเข้าใช้ Google และคุณมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Airydress

กำลังเข้าสู่ระบบ Airydress โปรดรอ...

*วันเกิด(สำหรับของขวัญพิเศษ):
ลงทะเบียนและ
รับส่วนลด 5%
  • *วันเกิด(สำหรับของขวัญพิเศษ):
มีบัญชีแล้วหรือยัง  ลงชื่อเข้าใช้