Používame cookies pre váš lepší online zážitok. Pokiaľ budete pokračovať prezeraním tejto stránky, súhlasíte s prijatím našich Zásad ochrany osobných údajov
12

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA


 

Tieto zásady ochrany súkromia upravujú spôsob, akým Airydress zbiera, používa, udržiava a zverejňuje informácie zhromaždené od Užívateľa (ďalej "Užívateľ") web-stránky Airydress.com (ďalej "Stránky"). Tieto zásady ochrany súkromia sa týkajú Stránky a všetkých produktov a služieb, ktoré Airydress ponúka.

Osobné identifikačné údaje

Osobné identifikačné údaje Užívateľa môžeme zhromažďovať viacerými spôsobmi, zahŕňajúc okrem iného prípady, keď Užívateľ navštívi našu Stránku, zaregistruje sa na Stránke, zadá objednávku, zareaguje na prieskum, vyplní formulár, a v súvislosti s ďalšími aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sprístupňujeme na našej Stránke. Užívateľov môžeme podľa potreby požiadať o zadanie svojho mena, emailovej adresy, poštovej adresy a informácií o ich kreditnej karte. Užívatelia však môžu navštíviť našu Stránku aj anonymne. Osobné identifikačné údaje budeme od Užívateľov zhromažďovať iba v prípade, že nám tieto informácie odošlú dobrovoľne. Užívateľ môže kedykoľvek odmietnuť poskytnutie osobných identifikačných údajov, čo ho však môže však obmedziť vo vykonávaní určitých aktivít spojených so Stránkou.

Neosobné identifikačné údaje

Neosobné identifikačné údaje o Užívateľovi môžeme zhromažďovať, kedykoľvek Užívateľ navštívi našu Stránku. Neosobné identifikačné údaje môžu zahŕňať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsobe pripojenia Užívateľa na našu Stránku, ako je operačný systém a poskytovateľ internetových služieb a ďalšie podobné informácie.

Cookies z webového prehliadača

Naša Stránka môže využívať cookies na posilnenie Užívateľskej skúsenosti. Webový prehliadač Užívateľa umiestňuje cookies na pevný disk Užívateľa za účelom evidencie a niekedy aj sledovania informácií o ňom. Užívateľ si môže zvoliť nastavenie prehliadača na odmietnutie cookies, alebo na zobrazenie upozornenia v prípade zaslania cookies. V takomto prípade majte, prosím, na pamäti, že niektoré časti Stránky nemusia fungovať správne.

Ako používame zhromaždené informácie

Airydress zhromažďuje a používa osobné informácie o Užívateľovi nasledujúcim spôsobom:

 • (1) Na prispôsobenie Užívateľskej skúsenosti potrebám Užívateľa
   Získané informácie môžeme použiť pre lepšie porozumenie, ako naši Užívatelia ako skupina využívajú služby a zdroje poskytované našou Stránkou.
 • (2) Zlepšiť našu Stránku
   Nepretržite sa snažíme zlepšovať ponuky na našej Stránke na základe informácií a spätnej väzby, ktoré sme od Vás získali.
 • (3) Zlepšiť zákaznícku službu
   Informácie od Vás nám pomáhajú účinne odpovedať na Vaše požiadavky zákazníka a Vaše potreby.
 • (4) Spracovať transakcie
   Informácie, ktoré nám Užívatelia o sebe poskytujú, môžeme použiť na umiestnenie objednávky výhradne za účelom poskytnutia služieb pre túto objednávku. Nezdieľame tieto informácie s tretími stranami s účely nesúvisiace nevyhnutne s poskytnutím služby.
 • (5) Doručiť obsah, propagáciu, prieskum alebo inú črtu súvisiacu so Stránkou
   Poslať Užívateľom s ich súhlasom informácie o témach, ktoré považujeme za potenciálne pre nich zaujímavé.
 • (6) Posielať priebežné emaily
   Emailovú adresu poskytnutú užívateľom pre spracovanie objednávky použijeme iba na zaslanie informácií a aktualizácie súvisiace s ich objednávkou. Môžeme ju použiť aj na odpoveď na ich dopyt, žiadosti alebo otázky. Ak sa Užívateľ rozhodne pripojiť k nášmu zoznamu adries, budú dostávať emaily, ktoré môžu obsahovať novinky o spoločnosti, aktualizácie, súvisiace informácie o výrobkoch alebo službách atď. Pre prípad, že by sa chcel Užívateľ kedykoľvek v budúcnosti odhlásiť od prijímania emailov, zahŕňame podrobné inštrukcie na odhlásenie v dolnej časti každého emailu, prípadne nás Užívateľ môže skontaktovať prostredníctvom našej Stránky.

Ako chránime Vaše svoje osobné údaje

Používame primerané postupy zhromažďovania, skladovania a spracovania dát a ochranné opatrenia na ochranu proti nepovolenému prístupu, zmenám, odhaleniu alebo zničeniu Vašich osobných informácií, užívateľského mena, hesla, informácií o prevodoch a údajoch skladovaných na našej Stránke.

Výmena citlivých a súkromných údajov medzi Stránkou a jej Užívateľmi prebieha prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála SSL a je zašifrovaná a chránená digitálnymi podpismi.

Zdieľanie Vašich osobných údajov

Nepredávame, neobchodujeme s, ani neprenajímame osobné identifikačné údaje Užívateľa ostatným. Môžeme zdieľať všeobecné zhromaždené demografické informácie nesúvisiace so žiadnymi osobnými identifikačnými informáciami týkajúcimi sa návštevníkov a Užívateľov s našimi obchodnými partnermi, overenými pobočkami a inzerentmi na účely uvedené vyššie. Môžeme využiť poskytovateľov služieb z tretej strany, aby nám pomohli riadiť náš business a Stránku, alebo doručiť aktivity v našom záujme, ako napríklad rozosielanie informačných bulletinov a prieskumov. Môžeme zdieľať Vaše informácie s týmito tretími stranami pre tieto obmedzené účely za predpokladu, že ste k tomu dali svoje povolenie.

Web-stránky tretej strany

Užívatelia môžu nájsť na našej Stránke inzerciu alebo iný obsah, ktorý súvisí so stránkami a službami našich partnerov, dodávateľov, inzerentov, sponzorov, autorít udeľujúcich licencie a iných tretích strán. Nemáme kontrolu nad obsahom alebo odkazmi, ktoré sa objavia na týchto stránkach, a nenesieme zodpovednosť za praktiky používané týmito web-stránkami na našej Stránke alebo mimo nej. Okrem toho, tieto stránky alebo služby, vrátane ich obsahu a odkazov, sa môžu ustavične meniť. Tieto stánky a služby môžu mať svoje vlastné zásady ochrany súkromia a stratégie zákazníckej služby. Prehliadanie a interakcia na akejkoľvek inej web-stránke, vrátane web-stránok, ktoré odkazujú priamo na našu Stránku, je predmetom podmienok a zásad príslušnej web-stránky.

O společnosti Apple Pay

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak se používají osobní údaje v platebních službách společnosti Apple (Apple platí). Kromě toho byste si měli přečíst smluvní podmínky společnosti Apple Pay. Vaše obchodní aktivity prostřednictvím společnosti Airydress nesouvisejí s společností Apple Inc.

Pokud používáte službu Apple Pay za platbu, můžete požádat o informace o bankovní kartě, výši objednávky a poštovní adresu, ale společnost Airydress nebude shromažďovat a ukládat žádné informace z vašeho formuláře a nesdílí žádné vaše osobní údaje reklamním nebo jiným provozním institucím v jakékoli formě.

Zmeny v týchto zásadách ochrany súkromia

Airydress si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať tieto zásady ochrany súkromia. Keď tak urobíme, revidujeme aktualizovaný dátum v spodnej časti tejto strany. Odporúčame Užívateľom pravidelne sledovať túto stranu, aby zostali informovaní o tom, ako pomáhame ochraňovať osobné informácie, ktoré zhromažďujeme. Potvrdzujete a súhlasíte s Vašou zodpovednosťou pravidelne sledovať tieto zásady ochrany súkromia a informovať sa o zmenách.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Užívaním tejto Stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito zásadami. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami, nepoužívajte, prosím, našu Stránku. Vaše nepretržité užívanie Stránky po zverejnení zmien v týchto zásadách bude považované za Váš súhlas s týmito zmenami.

Kontakt na nás

V prípade akýchkoľvek otázok o týchto Zásadách ochrany súkromia, praktikách tejto Stránky, alebo Vašom jednaní s touto Stránkou, prosím, kontaktujte nás na service@Airydress.com.

0

rozprávanie teraz

Prihláste sa s Facebookom

Ste prihlásení Facebook a môžte sa prihlásiť na Airydress. Prihlasovanie na Airydress, čakajte prosím ...

Spojenie poštových schránok

Váš účet musí byť spojený s emailom.

Prihláste sa s Googleom

Ste prihlásení Google a môžte sa prihlásiť na Airydress. Prihlasovanie na Airydress, čakajte prosím ...

*Narodeniny(pre špeciálny darček):
REGISTRÁCIA &
ZÍSKAJTE ZĽAVU 5%
 • *Narodeniny(pre špeciálny darček):
Máte už účet?  Prihlásiť sa